Zprávy z národní misijní rady 7.9 - 8.9. 2008

9. 9. 2008 20:20
Rubrika: Krátké zprávy
        Národní misijní rada – Špindlerův Mlýn, 7. – 8. 9. 2008

 

Ve dnech 7. – 8. 9. 2008 se uskutečnila na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně Národní misijní rada. Tato rada se zabývá účastí katolické církve v České republice na misiích ad gentes ve smyslu Dekretu o misijní činnosti církve II. vatikánského koncilu a encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Missio (O stálé platnosti misijního poslání). Věnuje se především výchově dětí a mládeže k misijnímu poslání a povzbuzuje věřící všech generací k misijní spolupráci vyplývající ze spoluzodpovědnosti každého křesťana za misie. Mapuje současný stav a hledá možnosti intenzivnější spolupráce různých subjektů uvnitř církve, aby byla celá česká církev prodchnuta misijním duchem. Dává podněty k misijním aktivitám, formačním programům, tvorbě misijních materiálů apod.

 

Národní misijní radě předsedal delegát České biskupské konference pro misie, arcibiskup Mons. Jan Graubner. Mezi účastníky byli národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v České republice, diecézní ředitelé PMD, zástupci řeholních řádů a kongregací, kteří misijně působí. V průběhu setkání proběhlo představení činnosti, materiálů a plánů jednotlivých zúčastněných zástupců. Diskutovalo se o možnostech vzájemné spolupráce na misijním poli, příprava a formace zájemců o misijní činnost. Zazněly také konkrétní zkušenosti zúčastněných účastníků z práce v misijních zemích. Účastníci potvrdili důležitost aktivního zapojení do misijní činnosti celé církve a velký důraz byl dán na společnou systematickou práci na tomto poli. Další setkání je naplánováno na příští rok. 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.