9. 11. 2007 23:58
Rubrika: Eljon

Eljon Především je to hebrejské slovo, jedno ze sedmi Božích jmen Starého zákona. V překladu znamená "Přebývající na hoře" nebo též "Nejvyšší". Dále je Eljon název horského střediska, které po šesti letech rekonstrukčních prací 1997-2003 vzniklo v…


9. 11. 2007 23:24

Aktivity PMDD V Čr Misijní růže = Modlitba živého růžence za misie Do každého desátku vkládáme šíření Božího království, misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí a samozřejmě i své vlastní modlitby. Při modlitbě prosíme za…


9. 11. 2007 19:29
Rubrika: MOST

Co je MOST? motto: "Děti staví mosty" Jedno misijní moto z předešlích let, které vyzívá k zamyšlení a hledání jeho významu. Most jevěc, která spojuje lidi na obou stranách řeky, mosty umožňují setkání a kontakt s lidmi. Mosty mají také dlouhou…


Papežská misijní činnost pomáhá ročně několika statisícům dětí z různých částí naší planety. Jsou to zejména: sirotci, tělesně a duševně handicapované děti, týrané děti, HIV infikované a děti s nemocí AIDS; děti,které jsou na ulici, děti původních…


9. 11. 2007 18:37

Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. tím, že skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní tak hmotnou pomoc. Vznikla…


7. 11. 2007 20:44

Mezinárodní setkání pracovníků Papežského misijního díla dětí (PMDD), Chorvatsko - Dubrovník Ve dnech 10. až 15. listopadu 2007 se uskuteční pravidelné dvouleté setkání pracovníků Papežského misijního díla dětí. Letošní se koná v chorvatském…


14. 10. 2007 15:56
Rubrika: Reportáže

Ve dnech 14. až 16. září se ve Špindlerově Mlýně v horském středisku Eljon a sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (dále PMD) uskutečnilo již osmé setkání misijních spolupracovníků, kteří přijeli z většiny našich diecézí. V příjemné a…


14. 10. 2007 12:06
Rubrika: Kontakt

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, 543 51 Špindlerův Mlýn 33 fax: 499 433 058, GSM brána: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, var. symbol 10 (PMD šíření víry) info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz


14. 10. 2007 12:03

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce…


14. 10. 2007 11:54
Rubrika: Reportáže

Misijní kongres dětí se konal v duchu motta „Pošli mě, půjdu já“. Přijelo na 2.000 účastníků z celé republiky, kterým přes 700 dobrovolníků a ochotných lidí připravilo hezké prostředí a přiblížilo život a problémy dětí v různých koutech světa. Po…


« novější 1 2 3 4 5 6 starší »