Jak prožít den modliby a postu za misionáře a mučedníky

5. 3. 2011 8:56
Rubrika: Krátké zprávy

Letos se již podevatenácté připomíná po celém světě 24. březen jako Den modlitby a postu za misionářemučedníky. Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry. Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se „mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia.

Tento den mohou slavit místní církve na úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná společenství zasvěceného života, společenství mládeže, prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misionáře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí diskriminace a pronásledování.

 

Možností, jak se 24. března k této památce připojit, je hned několik:

- Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.

- V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.

- Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.

- Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.

- Zaslat peníze ušetřené postem např. Papežským misijním dílům a tím podpořit práci misionářů.

- Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.

- Pomodlit se křížovou cestu sestavenou přímo k této příležitosti (k dispozici v PMD).

 

K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře - mučedníky můžete použít (k dispozici v PMD):

- biografické údaje a okolnosti smrti o zabitých misionářích v loňském roce,

- křížovou cestu připravenou na toto téma,

- základní informace o Dni modliteb a postu za misionáře,

- možnosti prožití Dne modliteb a postu za misionáře.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.